ECPCS5 Individual Calibration Solutions - 500 ul in isooctane

NATIVE PCBs * IUPAC (ng/ml)

2,2',5-Trichlorobiphenyl 18 (2000) 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 28 (2000) 2',3,4-Trichlorobiphenyl 33 (2000) 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 52 (2000) 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl 44 (2000) 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl 70 (2000) 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 101 (2000) 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 118 (2000) 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl 105 (2000) 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 153 (2000) 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 138 (2000) 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl 128 (2000) 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl 187 (2000) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 180 (2000) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl 170 (2000) 2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorobiphenyl 199 (2000) 2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorobiphenyl 195 (2000) 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl 194 (2000) 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl 206 (2000) Decachlorobiphenyl 209 (2000)

MASS-LABELLED SURROGATES * IUPAC (ng/ml)

2,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl 28L (400) 2,2',5,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 52L (400) 2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 118L (400) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 153L (400) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 180L (400) 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachloro[13C12]biphenyl 202L (400) 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachloro[13C12]biphenyl 206L (400) Decachloro[13C12]biphenyl 209L (400)

MASS-LABELLED RECOVERY STANDARDS * IUPAC (ng/ml)

2,2',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl 101L (400) 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachloro[13C12]biphenyl 194L (400)

* In order of elution on a 60m DB-5 column.