PCB-A10-CS1 Individual Calibration Solutions - 200 ul in nonane

NATIVE PCB CONGENERS IUPAC (ng/ml)

3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl 77 (0.1) 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl 81 (0.1) 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl 105 (0.1) 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 114 (0.1) 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 118 (0.1) 2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 123 (0.1) 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 126 (0.1) 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl 156 (0.1) 2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 157 (0.1) 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 167 (0.1) 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 169 (0.1) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl 170 (0.1) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 180 (0.1) 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 189 (0.1)

MASS-LABELLED PCB CONGENERS IUPAC (ng/ml)

Sampling and Syringe Spikes

* 3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 79L (10) ** 2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 70L (10) ** 2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl 111L (10) ** 2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 138L (10)

Surrogates/Extraction Spikes

3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 77L (10) 3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 81L (10) 2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl 105L (10) 2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 114L (10) 2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 118L (10) 2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 123L (10) 3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 126L (10) 2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl 156L (10) 2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 157L (10) 2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 167L (10) 3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 169L (10) 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl 170L (10) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 180L (10) 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 189L (10)

* for pre-sampling spike

** for syringe spike / recovery standard